<%@ Master language="C#" %> Museets venner
Museets venner
           
  Povl-Otto Nisssen
Formand
Povl-Otto
Nissen
Leif Poulsen
Næstformand:
 Leif Poulsen
Formål:
At være den folkelige baggrund for museet og at medvirke aktivt til museets opbygning og drift. Dette kan bl.a. ske ved at skabe opmærksomhed om den historiske vind-teknologiske forskning, der udførtes af Poul la Cour på "Statens Forsøgsmølle" i Askov omkring år 1900, og som fik stor betydning for elektrificeringen af landområderne i Danmark. Gennem studiet af de historiske kilder at medvirke til at genskabe flere af Poul la Cours forsøgsopstillinger samt at fremskaffe originale effekter til museet og komme med ideer til dets indretning. Gennem den oplysende virksomhed at arbejde for en udbygning og konsolidering af museets økonomiske grundlag, som primært skal administreres af "Poul la Cour Fonden"

Foreningens vedtægter kan hentes HER
 
  Inge Lis Dalsgaard
Kasserer
Inge Lis
Dalsgaard
Per Lindegaard Jensen
Sekretær
Per Lindegaard
Jensen

Medlemmer:
Som medlemmer af støtteforeningen "Poul la Cour Museets Venner" kan optages alle - private såvel som virksomheder og institutioner -, der vil arbejde for foreningens formål, og som har interesse for den historiske udvikling af vindkraft i Danmark.
Kontingent:
Det årlige kontingent til foreningen er 150 kr. for enlige og 250 kr. for ægtefæller/par samt 500 kr. for virksomheder. Disse beløb samt eventuelle gavebidrag til foreningens arbejde administreres uafhængigt af fonden.
Indmeldelse:
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren eller formanden.

 
  Niels Andersen Niels Bo Jørgensen Formand Povl-Otto Nissen: pon@povlonis.dk
Kasserer: Inge Lis Dalsgaard:ild.askov@vejen-net.dk
 
  Niels Andersen Niels Bo
Jørgensen
   
 
 
   
Opdateret d. 27.6.2015