Restaureringen
  Møllen
Poul la Cours
forsøgsmølle ved overtagelsen i 2000Bygningerne som de ser ud i dag
Bygningerne i dagTrappe til første sal før og efter
Trappen til første sal før og efter

  De meget specielle bygninger, som i 1897 blev opført efter arkitekt P. V. Jensen – Klints tegninger, står næsten uberørt fra Poul la Cours tid. 
Selve forsøgsmøllen, der stod oven på hovedbygningen, brændte dog i 1929, men blev umiddelbart herefter erstattet af en ny mølle, en såkaldt Lykkegaard Mølle. Den sidstnævnte mølle producerede strøm indtil 1958, hvor den blev sat ud af drift på grund af overgangen til vekselstrøm, og i 1968 blev møllen taget ned og skrottet.
Trods bygningernes høje alder og manglende vedligeholdelse igennem mange år er bygningerne alligevel i rimelig stand. Det skyldes, at de er solidt bygget. Alligevel forestår der et større restaureringsarbejde, inden de fremtræder, som de oprindelig så ud.
Den første fase af restaureringsarbejdet bestod i udbedring af tag
og murværk. Her har vi fået udbedret de værste mangler, men mangler
fortsat renovering af et par tage. I foråret 2011 får vi ved hjælp
af sponsorpenge renoveret taget over den store forsøgshal.
Sideløbende med de ydre ting er der sket rigtig meget med det
indvendige:
  • Vestfløjen ud mod vejen er total renoveret.
  • Forsøgshal og skolestue er blevet malet og indrettet.
  • Badeværelset er totalrenoveret og der er lavet et køkken i øst-fløjen
  • Det ottekantede lokale på 1. sal er næsten færdigt som møderum

Det er hensigten, at bygningerne føres tilbage til deres oprindelige udseende, og at der i videst muligt omfang anvendes materialer svarende til de oprindelige.
I planerne indgår også, at der opsættes en mølle oven på hovedbygningen, som der oprindelig har været, men der er ikke taget stilling til, om det bliver en kopi af den første mølle eller af den sidste. Uanset hvilken mølletype, der vælges, vil der ikke blive tale om en producerende mølle, idet stedet ligger i Askov by, så der ikke vil kunne opnås tilladelse til en arbejdende mølle.

Restaureringsarbejdet vil blive forestået af Steffen M. Søndergaard arkitekt m.a.a., som har stor erfaring i restaurering af bevaringsværdige bygninger.

Renoveringsarbejdet foretages dels af professionelle håndværkere og dels af vores mange dygtige hjælpere, som bidrager med hver sine talenter. Vi mødes hver onsdag på Forsøgsmøllen og arbejder alt muligt fra maling, arkivering til opstilling af forsøg mm.