Museet
  Møllebygningen - Anno 2004
Møllebygningen - Anno 2004


Møllen før
Møllen før

Batterikælderen
Batterikælderen
  Beliggenhed:
Geografisk befinder vi os i Sydjylland mellem Kolding og Esbjerg, ca. tre km. nord for Kongeåen, der på det tidspunkt dannede grænsen til Preussen/Tyskland. Stedet hedder Askov, et lille landsbysamfund, som på det tidspunkt var blevet kendt over hele landet på grund af Askov Højskole

Poul la Cour Museet, Møllevej 21, Askov, 6600  Vejen

Besøg på Museet:
Åbent efter aftale. 
Se Kontakt

Formål
Ideen med "Poul la Cour Museet" er at fortælle historien om Poul la Cours liv og gøremål, og den betydning han fik for eftertiden. Det er en spændende historie om en person, som på utrolig mange områder påvirkede den samtid, han levede i.

Tiden
Vi befinder os i en periode, hvor det danske samfund undergik meget store forandringer både på det sociale, kulturelle og politiske område. Det, som afstedkom disse store ændringer, var den hastige, tekniske udvikling, som fandt sted i slutningen af 1800 tallet. Vi vil koncentrere os om perioden fra 1878 til 1908, som var de år, hvor Poul la Cour fungerede som højskolelærer og opfinder, samtidig med at han arbejdede for at forbedre landbefolkningens kår.

Økonomien
Pengene til byggeriet kom fra indenrigsministeriet, som på det tidspunkt indså, hvilken betydning udnyttelsen af vindenergien havde. Ved hjælp af en række sponsorer er det lykkedes for Poul la Cour Fonden at erhverve bygningerne, som vil danne rammerne for historien om Poul la Cours virke.

Indretning
Så vidt det er muligt vil stedet blive indrettet, som det så ud og fungerede for 100 år siden. Ganske vist er det meste af inventaret forsvundet, men det er meningen at rekonstruere flere af forsøgsopstillingerne fra den gang. Det drejer sig f.eks. om de vindtunneller med tilhørende måleudstyr, ved hvis hjælp Poul la Cour udviklede det ideelle vingeprofil til vindmøller. Det vil ligeledes blive vist, hvorledes Poul la Cour for godt 100 år siden forskede i udnyttelse og oplagring af brint, som han mente var fremtidens energikilde

Indhold
Ved hjælp af forsøgsopstillinger, billeder, plancher samt ved brug af elektroniske midler vil man bl.a. kunne se, hvorledes Poul la Cour for godt 100 år siden udviklede grundlaget for den moderne vindmølle, anvendte brint til rumbelysning og meget mere. Samtidig vil det blive anskueliggjort, hvilken betydning denne forskning har fået for den moderne danske vindmølleindustri. På museet vil der blive opbygget et informationscenter for dem, som ønsker en uddybende viden om Poul la Cours arbejde. Museet indeholder bl.a. en stor samling af originale dokumenter, breve, skitser mm. Under afsnittet "register kan ses hvilke billeder, dokumenter, bøger og genstande som forefindes på "Poul la Cour Museet. Museet vil således fortælle om opfinderen, humanisten og højskolemanden Poul la Cour, hvis tanker fortsat er højaktuelle.
 
Menu