Nyttige links

         
  ARGE Mühlenweg Kaning, Østrig

  www.kaninger-muehlenweg.at  
  Energimuseet, Tange
 
  www.energimuseet.dk  
  Danmarks Vindkrafthistoriske Samling, Lem
  www.vindhistorie.dk  
 
Museet på Sønderskov

  www.sonderskov.dk
 
  Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Hujrup Thy
  www.folkecenter.net
 
Teknisk Museum

  www.tekniskmuseum.dk   
  Wasser und Wind, Geesow, Brandenburg, Tyskland   www.salveymuehle.de
 
Foreningen "Mekanisk Nostalgi", Aalborg, Danmark
 
www.spangbo.dk
     
  Logo  
Opdateret d. 3.9.2015