Fonden
  Bestyrelsen bag Poul la Cour Fonden:


Bjarke Thomassen

Povl Otto Nissen

   
Birger T. Madsen,  vindmøllekonsulent, BTM Consult Udpeget af Forskningscenter Risø ved Afdelingen for Vindkraft og Atmosfærefysik Adresse: I. C. Christensens Allé 1 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 5299 Mail: birgertuemand@privat.dk
Birger T. Madsen
Jytte Thorndahl, mag. art.  museumsinspektør, Energimuseet, Udpeget af Energimuseet og Museet på Sønderskov Adresse: Bjerringbrovej 44 8850 Bjerringbro
Jytte Thorndahl

   
Linda Klitmøller
Linda Klitmøller
Troels Thomsen, ingeniør Udpeget af Fondens bestyrelse Adresse: Ernst Carlsens Vej 10 Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 7556 3029  Mail: troels1962@gmail.com
Troels Thomsen
Steffen M. Søndergaard, Arkitekt m.a.a., Udpeget som håndsværks- og konstruktionsfagligt medlem Adresse: Melvangvej 8, Askov 6600 Vejen. Tlf. 7536 1334 Mail: smsimlc@dlgmail.dk
Steffen M. Søndergaard
Anne-Marie Howe
Anne-Marie Howe
    Formål
Poul la Cour Fonden", der blev stiftet den 25. marts 2000, har til formål at sikre Poul la Cours forsøgscenter i Askov for eftertiden, indrette et museum på stedet samt indsamle viden med relation til vindkraftens historie. Med opbakning fra den danske vindmølleindustri lykkedes det i sidste øjeblik at erhverve de bevaringsværdige bygninger, der rummer den historiske baggrund for den moderne danske vindmølleindustri. Poul la Cour, som levede fra 1846 til 1908, er internationalt kendt for sine forsøg og sin forskning mht. udnyttelse af vindenergien til fremstilling af elektricitet. Han forskede ligeledes i energi-oplagring, idet han fremstillede brint af den overskudselektricitet, der blev produceret på gode vinddage.

Poul La Cour
Både i Danmark og i udlandet er Poul la Cour kendt som grundlæggeren af den moderne vindmølleteori. Den europæiske vindkraftforening EWEA indstiftede for nogle år siden Poul la Cour Prisen. Forsøgscentret i Askov stod færdig i 1898 og er tegnet af arkitekten P.V. Jensen Klint, der senere blev landskendt som arkitekten, der skabte Grundtvigskirken i København.
Ud over, at stedet omdannes til museum for Poul la Cours arbejde, er det meningen, at stedet også skal synliggøre linjerne op til den moderne vindmølleindustris æra.

Poul la Cour Fonden
Fonden er en selvejende og almennyttig fond, som er godkendt af Civilstyrelsen. Fonden er ikke skattepligtig.
Bestyrelsen vælges ved udpegning.
Fondens CVR-nr.er 25 46 18 86
Fondens formand er Bjarke Thomassen.

Poul la Cours forskningscenter
Poul la Cour som levede fra 1846 til 1908, er internationalt kendt for sine forsøg og sin forskning mht. udnyttelse af vindenergien til fremstilling af elektricitet. Han forskede ligeledes i energi-oplagring, idet han fremstillede brint af den overskudselektricitet, der blev produceret på gode vinddage.
 
Poul la Cour Fondens visioner
At drive og udvikle Poul la Cours tidligere forsøgscenter med fokus lagt på følgende områder:

  • Museum med aktiviteter på områderne vind, brint, solenergi, bølgeenergi samt energioplagring.
  • Undervisning og aktiviteter for børn og unge inden for det naturvidenskabelige område.
  • Mødested for erhvervslivet som beskæftiger sig med energi.

 
Menu
Opdateret d. 6.1.2015